ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 104
                                               

Komünist Gruplar Birliği

Komünist Gruplar Birliği, Çekoslovakyada Stanislav Kostka Neumann önderliğindeki anarsist komünist kurulus. Çekoslavakyadaki Anarko-Komünistler Federasyonundan uzaklasan Neumann destekçileri 1920 baharında Komünist Gruplar Birliğini kurdu. Neuman ...

                                               

Antientelektüalizm

Anti-entelektüalizm veya aydın karsıtlığı, entelektüellere ve entelektüalizme güvenmeme ve düsmanlık duymayı kapsayan düsüncedir. Larousse sözlüğünde "aklın üstünlüğünü ve bilimin değerini tanımayı reddetme" olarak tanımlanır. Genelde eğitim ve f ...

                                               

Islam ekonomisi

Islam ekonomisi ya da Islamî ekonomi, Müslüman bilim insanları tarafından "Islam din ve gelenekleri ile uyumlu bir ekonomik düzeni tesvik olarak" tanımlanır. Islamda insan mutlak anlamda hür değildir. Dolayısıyla insan, diğer alanlarda olduğu gib ...

                                               

Leninizm

Leninizm, Marksizm üzerine kurulmus siyâsî ve iktisâdî bir teoridir. Marksizmin bir kolu ve asaması olarak ele alınır, Bolsevik lider Vladimir Lenin tarafından gelistirildiği kabul edilir. Leninizme göre Lenin, Marxın temel eserini üç temel nokta ...

                                               

Epikürcülük

Epikürcülük, MÖ 307de kurulan ve Antik Yunan filozofu Epikürun öğretilerine dayanan bir felsefe sistemidir. Epikür, Demokritos asamalarını izleyen atomik bir materyalistti. Materyalizmi batıl inanç ve kutsal müdahaleye karsı genel bir saldırıya n ...

                                               

Üçüncü görüs

Üçüncü görüs, II. Dünya Savası sırasında Batı Avrupada gelismis milliyetçi bir politik pozisyondur. Bir ırk veya millet içerisinde yer alan insanlar arasındaki sosyal adalet gibi konulara önem vermektedir. Üçüncü görüs genellikle asırı milliyetçi ...

                                               

Kütleçekimsel dalga

Kütleçekimsel dalga veya kütleçekim dalgası, fizikte uzayzaman eğriliğinde olusan kırısıklık olup kaynağından dısarıya doğru bir dalga olarak yayılır. Albert Einstein tarafından 1915te varlığı öngörülen bu dalgalar, Genel Relativite Teorisine day ...

                                               

Ikiz Kuasar

Ikiz Kuasar, SBS 0957+561, TXS 0957+561, Q0957+561, QSO 0957+561 A/B olarak belirtilen isimleri de vardır. Çift bilesenli ve çifte görüntülenen, tanımlanan ilk kütleçekimsel mercek sistemidir. Büyükayı takım yıldızı yönünde bulunan NGC 3079 isiml ...

                                               

Minkowski uzayı

Fizikte ve matematikte, matematikçi Hermann Minkowski anısına adlandırılan Minkowski uzayı veya Minkowski uzayzamanı, Einsteinın özel görelilik kuramının en uygun biçimde gösterimlendiği matematiksel yapıdır. Bu yapıda, bilinen üç uzay boyutu tek ...

                                               

Studentin t testi

Studentın t-testi istatistik bilimi içinde incelenen, eğer sıfır hipotez desteklenmekte ise test istatistiğinin bir Students t-dağılımı gösterdiği hallerde uygulanan çıkartımsal istatistiksel hipotez sınamasıdır. Verilen iki değisik grup sayısal ...

                                               

Copperbelt Bölgesi

Copperbelt bölgesi yüz ölçümü açısından ülkenin en küçük bölgelerinden biri konumunda bulunurken, nüfus açısından ülkenin en büyük ikinci bölgesi konumundadır. Bölge batıda Kuzeybatı Bölgesi, güneyde Merkez Bölgesi, kuzeyde ve doğuda ise Kongo De ...

                                               

Guyana Kalkanı

Guyana kalkanı, Güney Amerika levhasının üç kratonundan biri. Kuzey sahilinin bir bölümünü olusturan kuzeydoğu Güney Amerikada 1.7 milyar yıllık bir Kambriyen öncesi jeolojik olusumudur. Kalkandaki daha yüksek rakımlara tepui adı verilen masa ben ...

                                               

Tektonik levhalar listesi

Levha, yerkabuğunu olusturan parçalardan her birine verilen isim. Yerkabuğu tek parça halinde değil, dev bir yapboz seklindedir. Her bir yerkabuğu parçasına Levha adı verilir. Yerküre kızgın bir kütle halinde iken en üst kısmından soğumaya baslam ...

                                               

Adriyatik levhası

Adriyatik veya Puglia levhası, Kretase döneminde büyük bir transform fay boyunca Afrika levhasından kopan ve esas olarak kıta kabuğunu tasıyan küçük bir tektonik levhadır. Adriyatik levhası adı genellikle levhanın kuzey kısmına atıfta bulunulduğu ...

                                               

Afrika levhası

Afrika levhası, dünyanın büyük tektonik levhalarından biridir. Litosfere ait karasal ve okyanusal tabanı birlikte barındırır. Güney Amerika levhası, Kuzey Amerika, Avrasya, Arap, Hindistan, Avustralya ve Antarktika levhalarıyla çevrilidir. 200 mi ...

                                               

Anadolu Levhası

Anadolu levhası, Avrasya levhası, Arap levhası, Afrika Levhası, Egeit levhası tarafından çevrelenen Anadolunun büyük kısmını kapsayan yerkabuğu parçasıdır. Yerkürenin iç kısımları akıskan halde mağmanın bulunduğu manto katmanı bulunur. Bu akıskan ...

                                               

Antarktika levhası

Antarktika levhası, Antarktika kıtasını içeren ve çevresindeki okyanusların dısına uzanan levha hareketleri. Antarktika levhası, Gondwanadan ayrıldıktan sonra kıtanın bugünkü izole edilen güneyine tasınmaya baslamıs ve kıtanın daha soğuk bir ikli ...

                                               

Avustralya levhası

Avustralya levhası, doğuda ve büyük ölçüde güney yarımkürede önemli bir levha hareketidir. Baslangıçta Gondwananın antik bir parçası olan Avustralya, yaklasık 100 milyon yıl önce Hindistan kopup kuzeye doğru hareket etmeye baslayınca Hindistan ve ...

                                               

Ege Denizi levhası

Ege Denizi levhası, doğu Akdenizde Yunanistanın güneyinde ve Türkiyenin uzak batısında bulunan küçük bir tektonik levhadır. Güney kenarı, Giritin güneyinde, Afrika levhasının Ege Denizi levhasının altına doğru hareket ettiği bir yitim zonu bölges ...

                                               

Hindistan levhası

Hindistan levhası, Litosferi olusturan ana levhalardan biridir. Avrasya, Avustralya, Antarktika, Afrika ve Arap levhalarıyla çevrilidir. Hint levhası, Hindistan, Pakistan, Banglades, Nepal ülkeleri ile su alanları kapsar; Iravadi Nehri, Dekkan Pl ...

                                               

Peru-Sili Çukuru

Peru-Sili Çukuru, Büyük Okyanusun doğu kıyılarında, Sili ve Peru kıyılarının 160 km uzağındaki denizaltı okyanus çukurudur. En derin yeri Richards Deep olan çukurun genisliği 64 km, uzunluğu 5.898 km, alanı 590.000 km 2 dir.

                                               

Sunda Çukuru

Sunda Çukuru ya da ilk zamanlar bilinen adıyla Cava Çukuru, Sumatra yakınlarındaki Hint Okyanusunda bulunan bir okyanus çukurudur. 3 bin 200 km uzunluğundadır. Maksimum derinliği 7 bin 725 metre olup Hint Okyanusunun en derin yerinde yer almaktad ...

                                               

Beklenen değer

Olasılık kuramı bilim dalında matematiksel beklenti veya beklenen değer veya ortalama birçok defa tekrarlanan ve her tekrarda mümkün tüm olasılıklarını değistirmeyen rastgele deneyler sonuçlarından beklenen ortalama değeri temsil eder. Bir ayrık ...

                                               

Birikimli dağılım fonksiyonu

Olasılık kuramı ve istatistik bilim dallarında birikimli dağılım fonksiyonu bir reel değerli rassal değisken olan X in olasılık dağılımını tümüyle tanımlayan bir fonksiyondur. Olasılık dağılım fonksiyonu veya sadece dağılım fonksiyonu olarak da a ...

                                               

Çarpıklık

Çarpıklık olasılık kuramı ve istatistik bilim dallarında bir reel-değerli rassal değiskenin olasılık dağılımının simetrik olamayısının ölçülmesidir.

                                               

Karakteristik fonksiyon

Olasılık kuramı içinde herhangi bir rassal değisken için karakteristik fonksiyon, bu değiskenin olasılık dağılımını tüm olarak tanımlar. Herhangi bir rassal değisken X için, gerçel doğru üzerinde, bu fonksiyonu tanımlayan formül söyle yazılır: φ ...

                                               

Kümülant

Olasılık kuramı ve istatistik bilim dallarında bir rassal değisken X in μ = E olarak ifade edilen beklenen değeri ve σ² = E ²) olarak ifade edilen varyansı bulunur. Bunlar ilk iki kümülant olurak belirlenirler; yani κ 1 = μ ve κ² = σ². n tane küm ...

                                               

Olasılık kütle fonksiyonu

Olasılık kuramı bilim dalında bir olasılık kütle fonksiyonu bir ayrık rassal değiskenin olasılığının tıpatıp belli bir değere esit olduğunu gösteren bir fonksiyondur. Olasılık kütle fonksiyonu, olasılık yoğunluk fonksiyonundan farklıdır; çünkü ol ...

                                               

Merkezsel moment

Olasılık kuramı ve istatistik bilimsel dallarında bir reel-değerli rassal değisken için k -ıncı ortalama etrafındaki moment, E beklenen değer operatörü olursa μ k:= E miktarı olarak tanımlanır. Olasılık yoğunluk fonksiyonu f x olan bir sürekli te ...

                                               

Moment üreten fonksiyon

Olasılık kuramı ve istatistik bilim dallarında, bir rassal değisken X için, eğer beklenen değer var ise, moment üreten fonksiyon söyle tanımlanır: M X t = e t X, t ∈ R, {\displaystyle M_{X}t=E\lefte^{tX}\right,\quad t\in \mathbb {R},} Moment üret ...

                                               

Standardize edilmis moment

Olasılık kuramı ve istatistik bilim dallarında bir olasılık dağılımı için k inci standardize edilmis moment μ k σ k {\displaystyle {\frac {\mu _{k}}{\sigma ^{k}}}\!} olarak tanımlanır. Burada μ k {\displaystyle \mu _{k}} k inci ortalama etrafında ...

                                               

Olasılık üreten fonksiyon

Olasilik kuraminda bir ayrik rassal değiskenin Olasılık üreten fonksiyon u bir rassal degiskenin olasılık kutle fonksiyonunun ureten fonksiyonu yani bir guc fonksiyonu ile temsil edilmesidir. Olasilik ureten fonksiyonlar cok defa Pr olasilik seri ...

                                               

Olasılık yoğunluk fonksiyonu

Olasılık kuramı ve istatistik bilim dallarında bir rassal değisken X için olasılık yoğunluk fonksiyonu bir reel sayılı sürekli fonksiyonu olup f ile ifade edilir ve su özellikleri olması gereklidir: R {\displaystyle \mathbb {R} } üzerinde pozitif ...

                                               

Hadwiger teoremi

Integral geometride, Hadwiger teoremi R n içinde dısbükey cisim üzerinde değerleri karakterize ederler. Bu Hugo Hadwiger tarafından sağlandı.

                                               

Apéry sabiti

Apéry sabiti, matematiğin gizemli sayılarından biridir. Elektrodinamik alanında elektronun jiromagnetik oranının ikinci ve üçüncü derece terimlerinin yanı sıra birçok fiziksel soruda karsılasılan bu sabit, paydasında üstel fonksiyon barındıran in ...

                                               

Bell serisi

Matematikte, Bell serisi formal kuvvet serisi aritmetik fonksiyon özellikleri çalısmasında kullanılır. Bell serisi Eric Temple Bell tarafından gelistirildi. Verilen aritmetik fonksiyon f {\displaystyle f} ve bir asal p {\displaystyle p}, ile form ...

                                               

Çarpım fonksiyonu

Çarpım fonksiyonu, sayılar teorisinde bir f aritmetik fonksiyonudur. Bu fonksiyon, tanım kümesindeki her x ve y çifti için çarpma islemini koruyan fonksiyondur. f x y = f x f y {\displaystyle fxy=fxfy}

                                               

Asal kök

Bir asal kök modülü n sayılar teorisindeki modüler aritmetikten bir kavramdır. Eğer n ≥ 1 {\displaystyle n\geq 1} olan bir tam sayı ise, n formuna göre aralarında asal sayılar mod ne göre çarpılarak, bir grup olusturacak sekilde yapılan islem, x ...

                                               

Asal kuvvet

Matematikte, asal kuvvet, bir asal sayının pozitif tam sayı kuvvetidir. Örneğin: 5 = 5 1, 9 = 3 2 ve 16 = 2 4, asal kuvvetlerdir. 6 = 2 × 3, 15 = 3 × 5 ve 36 = 6 2 = 2 × 3 2 olduğundan dolayı asal kuvvet değildir. Ilk 30 asal kuvvet sunlardır: 2, ...

                                               

Asalımsı

Sayı kuramında, bir doğal sayının k tam asal çarpanları sayılabiliyorsa, buna k asalımsı veya "k hemen asal" denir. Daha genel bir ifade ile, ancak ve ancak Ω = k ise n sayısı, k asalımsıdır. Burada, Ω, n asal çarpanlarının toplamıdır: Eğer n = ∏ ...

                                               

Diyofantus denklemi

Diophantus denklemi diğer bir adıyla Diophantine denklemleri adını M.S. 3. yüzyılda yasadığı tahmin edilen Antik Yunan matematikçilerden Diophantusdan alan değiskenleri ve katsayıları tam sayılar olan denklemlerdir. Diophantus Arithmetika adlı sa ...

                                               

Cauchy çarpımı

Matematikte Cauchy çarpımı, a n {\displaystyle a_{n}} ve b n {\displaystyle b_{n}} gibi iki dizinin c n = ∑ k = 0 n a k b n − k {\displaystyle c_{n}=\sum _{k=0}^{n}a_{k}b_{n-k}} biçiminde ifade edilen süreksiz katlamasıdır. Kavram, Augustin Louis ...

                                               

Cauchy dizisi

n {\displaystyle _{n}} bir dizi olsun. Eğer her ϵ > 0 {\displaystyle \epsilon > 0} için, | x n − x m | < ϵ {\displaystyle |x_{n}-x_{m}| n, m > N {\displaystyle n,m> N} N ∈ N {\displaystyle N\in \mathbb {N} } için sağlandığı bir N { ...

                                               

Dirichlet serisi

Matematikte Dirichlet serisi ∑ n = 1 ∞ a n s {\displaystyle \sum _{n=1}^{\infty }{\frac {a_{n}}{n^{s}}}} biçimindeki herhangi bir seriyi ifade etmektedir. Burada s ve a n = 1, 2, 3, … karmasık sayılardır. Bu ifade genel Dirichlet serisinin özel b ...

                                               

Dizinin limiti

Matematikte, bir dizinin limiti, dizinin terimlerinin yaklastığı değerdir. Eğer böyle bir limit varsa diziye yakınsak denir. Yakınsamayan diziye ıraksak denir. Bir dizinin limiti, analizin nihai olarak dayandığı temel kavram olarak görülür. Limit ...

                                               

Grandi serisi toplamı

1 − 1 + 1 − 1 + … serisine 1 ⁄ 2 değerinin atanabilmesini olanaklı kılan oynamalar Serinin her terimini bir sayıyla çarpmak Terimlerin yerlerini toplamı etkilemeyecek biçimde "değistirmek" Iki seriyi terim bazında toplamak ya da çıkarmak Serinin ...

                                               

Jacobi sembolü

Jacobi sembolü Legendre sembolünün bir genellemesidir. 1837 yılında Jacobi tarafından tanıtılan bu teori, modüler aritmetik ve sayılar teorisinin diğer dallarındandır ama ana kullanımı hesaplamada sayılar teorisi, özellikle asallık testi ve tam s ...

                                               

Moonshine teorisi

Matematikte, monstrous moonshine, ve moonshine teorisi terimleri John Horton Conway ve Simon P. Norton tarafından düsünülmüstür. Zamanında, monster grup ve modüler fonksiyonlar arasındaki beklenmedik bağıntıyı tanımlamak için kullanılmıstır. Su a ...

                                               

Bell sayısı

Matematiğin kombinatorik dalında, the n inci Bell sayısı, n elemanlı bir kümenin altküme sayısını verir, veya esdeğeri, benzerlik iliskisidir. B 0 = B 1 = 1 ile baslar, ilk birkaç Bell sayısı sunlardır: 1, 1, 2, 5, 15, 52, 203, 877, 4140, 21147, ...

                                               

Catalan sayıları

Katalan sayıları, kombinatorik matematikte birçok problemin çözümünde kullanılabilen özel bir sayı dizisi. Adını Belçikalı matematikçi Eugène Charles Catalan’dan alan bu dizinin terimleri, C n = 1 n + 1 2 n = 2 n! n + 1! n! n ≥ 0 için. {\displays ...