ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 100
                                               

Gaius Claudius Marcellus Minor

Gaius Claudius Marcellus Minor, Romanın soylu ve eski ailelerinden Claudiusların mensubu ve Konsül Marcus Claudius Marcellusun akrabası olan politikacı. Aynı adı tasıyan babası Marcus, annesi Juniadır. Marcellus, Jül Sezarın yeğeni ve Octavianın ...

                                               

Sextus Pompeius

Sextus Pompeius Magnus Pius ya da kısaca Sextus Pompeius, Roma Cumhuriyetinin sonlarında yasamıs Romalı general. Ikinci üçlü hükümdarlıkin karsısına çıkan son muhaliftir. Sextus Pompeius, Büyük Pompeyin Gnaeus Pompeius Magnus üçüncü karısı Mucia ...

                                               

Aemilia Lepida

Aemilia Lepida, Roma Imparatoru Neronun babaannesi ve Gnaeus Domitius Ahenobarbus un esi. Romalı Triumvir Marcus Aemilius Lepidus ile olan iliskisi belirsizdir. Onun, esi Juniadan olan kızı ya da yeğenidir. Tek çocuğunun adı Lucius Domitius Aheno ...

                                               

Gnaeus Domitius Ahenobarbus (MÖ 31de ölen konsül)

Gnaeus Domitius Ahenobarbus, Ahenobarbus ailesine mensup Roma soylusu. Babasına, Corfinium ve Pharsalusda eslik etmistir ve Julius Caesarın affetmesi sonucu MÖ 46 yılında Romaya dönmüstür. Caesarın suikastinden sonra Marcus Junius Brutus ve Cassi ...

                                               

Ho-han-ye (Tanhu)

Ho-han-ye, Hiung-nunun Tanhusu. Çinin Hiung-nu üzerindeki zaferleri arttıkça Ipek yolunun denetimi Çinin eline geçti. Hiung-nuların Çinden aldığı vergiler kesilince ekonomik durum kötülesmeye baslamıs ve ülke kıtlığa girmisti. Iç huzursuzluğun ar ...

                                               

Tarkondimotos

Kilikya nın doğusundaki Kastabala/Hierapolis kentinin kralı, daima Roma Imparatorluğu nun uydusu olarak kalmak istedi. "Tarkondimotos I." ya da Tarkondimotus adıyla da anılmaktadır.Fırtına Tanrısı Tarhunt’tan gelen adıyla Luvi kökenli olduğu anla ...

                                               

Caesarion

Ptolemy XV Philopator Philometor Caesar, lâkabı Caesarion Yunanca: Πτολεμαίος ΙΕ Φιλοπάτωρ Φιλομήτωρ Καίσαρ, Καισαρίων Antik Mısır tahtına çocuk yasta çıkmıs olan Ptolemaios hanedanının son Kralı. Tahta annesi Kleopatra VII ile birlikte 2 Eylül M ...

                                               

VII. Kleopatra

VII. Kleopatra, Antik Mısırın son Helenistik kraliçesidir. Asıl unvanı VII. Kleopatra olmasına rağmen kendisinden önce gelenler unutulduğu için, kısaca Kleopatra olarak bilinir.

                                               

Ptolemy Philadelphus

Ptolemy Philadelphus, Ağustos/Eylül MÖ 36 - MÖ 29) Ptolemaik Prens ve Yunan kökenli Ptolemaik Kraliçe VII. Kleopatra ve Romalı Triumvir Marcus Antoniusun en küçük çocuğu. Yunan ve Roma seceresine sahiptir. Suriyede, Antakya sehrinde doğmustur. MÖ ...

                                               

Galatyalı Amyntas

Amyntas, Trocmi Tetrarkı, MÖ 36 ve MÖ 25 yılları arasında Galatya ve sınırdası birkaç ülkenin Kralı olan ve Strabonun isminden bahsettiği çağdası Kelt soylusu. Galatya Kralı Brogitarixin yine bir Galatya Prensesi olan karısından doğan oğludur. Gö ...

                                               

Marcus Claudius Marcellus (Julio-Claudian Hanedanı)

Marcus Claudius Marcellus, Augustusun kız kardesi Küçük Octavia ve eski bir konsül olan Gaius Claudius Marcellus Minorun en büyük oğlu. Babası tarafından Ikinci Pön savasının ünlü generali Marcus Claudius Marcellus ile akrabadır.

                                               

Dongmyeongseongwang

Goguryeo Kralı Dongmyeongseongwang, doğduğu isimle Jumong olarak bilinmekle birlikte, Korenin Üç Krallık Döneminin kuzeydeki Goguryeonun kurucusudur. Gwanggaeto Dikilitasında Chumowang olarak anılmaktadır. Üç Krallık Döneminin andaçları Samguk Sa ...

                                               

Marcus Vipsanius Agrippa

Agrippa Marcus Vipsanius, Romalı general ve siyaset adamı. Apolloniadan sonra MÖ 45–44 Octavianusun yanından ayrılmaz ve onun adına Naulchus MÖ 36 ve Actium MÖ 31 deniz savaslarını kazanır. Octavianus, Augustus olunca Agrippayı kızı Julia ile evl ...

                                               

Küçük Octavia

Octavia Thurina Minor, Ayrıca Genç Octavia ya da sadece Octavia olarak da bilinir, Roma Imparatoru Augustusun kız kardesi, Büyük Octavianın üvey kız kardesi ve Marcus Antoniusun dördüncü karısı olan Romalı kadın. Roma tarihinde en dikkat çekici, ...

                                               

Lucius Caesar

Lucius Julius Caesar, en bilinen adıyla Lucius Caesar, Marcus Vipsanius Agrippa ve Yaslı Julianın ikinci oğludur. Lucius Vipsanius Agrippa adıyla doğmus olsa da, baba tarafından dedesi Roma Imparatoru Sezar Augustus tarafından evlatlık edinildikt ...

                                               

Gaius Caesar

Gaius Julius Caesar Vipsanianus, En bilinen adıyla Gaius Caesar, Marcus Vipsanius Agrippa ve Yaslı Julianın en büyük oğludur. Her ne kadar Gaius Vipsanius Agrippa adıyla doğmus olsa da, anne tarafından dedesi Roma Imparatoru Augustus tarafından e ...

                                               

Kleopatra Selene II

Kleopatra Selene II, Kleopatra VIII olarak da bilinen Ptolemaik Prenses ve Yunan kökenli Ptolemaik Kraliçe Kleopatra VII ve Romalı Triumvir Marcus Antoniusun tek kızı. Ptolemaik Prens Alexander Helios ikiz oğlan kardesidir. Ikinci adı olan Selene ...

                                               

Agrippa Postumus

Marcus Vipsanius Agrippa Postumus, Agrippa Postumus ya da Postumus Agrippa olarak da bilinen, Marcus Vipsanius Agrippa ve Yaslı Julianın oğlu. Anne tarafından dede ve ninesi Roma Imparatoru Augustus ve ikinci karısı Scriboniadır. MÖ 12de babasını ...

                                               

Augustus

Augustus, Roma Imparatorluğunun ilk imparatorudur. MÖ 27 - MS 14 yılları arasında hüküm sürmüs olan Augustus, Gaius Octavius Thurinus olarak doğmus ve MÖ 44 yılında evlatlık edinilmesinin ardından Gaius Julius Caesar Octavianus adını almıstır. Ge ...

                                               

Julia (Augustusun kızı)

Yaslı Julia, Çağdasları tarafından Julia Caesaris filia ya da Julia Augusti filia Roma Imparatorluğunun ilk Imparatoru Augustusun ilk ve tek öz kızı. Augustus muhtelif zamanlarda yakın akrabalarının erkek çocuklarını kendi oğulları olarak evlatlı ...

                                               

Herod Archelaus

Herod Archelaus, Roma Imparatorluğu tarafından Yahudiye Eyaletine atanan Musevi Kral Hirodesin oğlu ve bu eyalette Ethnarch unvanı ile bilinen vali.

                                               

Strabon

Strabon, Yunan tarihçi, coğrafyacı ve filozof. Yasadığı dönemde bilinen yerlere yapılan göçlere ve hangi milletlerin nerelerde yerlesmeler yaptığı üzerine gerçeklestirdiği çalısmalarla ün kazanmıstır. Roma aristokratlarıyla kan bağı olduğu düsünü ...

                                               

Lucius Domitius Ahenobarbus (MÖ 49 doğumlu konsül)

Lucius Domitius Ahenobarbus Konsül Gnaeus Domitius Ahenobarbus ve Aemilia Lepidanın tek oğludur. Annesi büyük bir ihtimalle baba tarafından triumvir Marcus Aemilius Lepidusun kuzenidir. Babaannesinin adı Porcia Catonisdir. Almanya içlerine yaptığ ...

                                               

Genç Julia

Genç Julia, Vipsania Julia ya da Julilla Marcus Vipsanius Agrippa ve Yaslı Julianın en büyük kızı ve annesi tarafından Imparator Augustusun torunu. Yaslı Agrippina onun küçük kız kardesidir. Marcus Vipsanius Agrippanın bir diğer kızı Vipsania Agr ...

                                               

Nero Caesar

Nero Claudius Caesar Augustus Germanicus Julio-Claudian hanedanı mensubu Roma Imparatorları ile yakın akrabalık bağlarına sahip Roma soylusu. Nero, 6 yılında Germanicus ve Yaslı Agrippinanın oğulları olarak doğdu. Baba tarafından büyükbabası Nero ...

                                               

Livilla

Livia Julia, Genellikle aile adı olan Livilla ile tanınan Nero Claudius Drusus ve Antonianın tek kızı. Imparatoriçe Livianın adını ondan alır torunu, Germanicus ve Claudiusun kız kardesi, Agrippa ve Tiberiusun gelinleri, Caligula, Genç Agrippina ...

                                               

Antonia (Marcus Antoniusun kızı)

Küçük Antonia, Genç Antonia ya da Antonia Minor ya da basitçe Antonia olarak da bilinir.Antonia, en dikkat çekici Romalı kadınlardan birisidir. Güzelliği ve fazileti her zaman takdir edilmistir. Genç Octavia ve Marcus Antoniusun en küçük kızıdır ...

                                               

Tiberius

Tiberius Caesar Augustus, doğumda; Tiberius Claudius Nero, Augustusun 14 yılında ölümünün ardından Roma Imparatorluğu tahtına çıkan ikinci Roma Imparatoru. Tiberius Claudius Nero ve Livia Drusillanın oğlu olan Tiberius doğustan Claudius ailesinin ...

                                               

Naevius Sutorius Macro

Quintus Naevius Cordus Sutorius Macro, Adı, sık Naevius Sutorius Macro ya da kısaca Macro olarak kısaltılmıs ve 31 - 38 yılları arasında Roma Imparatorluk muhafızlarının praefectusu olarak görev yapmıs olan Romalı asker ve devlet adamı. Macro, se ...

                                               

Gnaeus Domitius Ahenobarbus (MÖ 17 doğumlu konsül)

Gnaeus Domitius Ahenobarbus Julio-Claudian Hanedanına mensup Roma Imparatorlarıyla yakın akrabalık ilisikleri bulunur. Domitius, Büyük Antonia ve Konsül Lucius Domitius Ahenobarbusun tek oğludur. Tek kardesi Domitia ve Imparatoriçe Valeria Messal ...

                                               

V. Abgar

V. Abgar, baskenti Edessa olan Osroene hükümdarı. Abgar, Isanın kendisine gönderdiğine inanılan Kutsal Mendil hikâyesiyle bilinmekte olup aziz olarak kabul edilmektedir.

                                               

Domitia Lepida

Domitia Lepida, Küçük Domitia Lepida, Genç Domitia Lepida ya da kısaca Lepida olarak bilinen, Konsül Lucius Domitius Ahenobarbus ve Büyük Antonianın kızı. Büyük kardeseri Domitia ve Gnaeus Domitius Ahenobarbusdur. Imparator Augustusun büyük yeğen ...

                                               

Britannicus

Tiberius Claudius Caesar Britannicus Roma Imparatoru Claudius ve üçüncü karısı Roma Imparatoriçesi Messalinanın oğlu. Babasın tahta çıkmasında kısa bir süre sonra doğduğu için veraset göstergesi olarak kabul edildi. Annesi öldürülüp babası Claudi ...

                                               

Guangwu

Imparator Guangwu, Çinin Han Hanedanının imparatoru ve Doğu Han Hanedanının kurucusudur. Saltanatı MS 25ten MS 57 yılında ölümüne kadar sürmüstür. Guangwu, baslangıçta Çinin bazı bölümlerini yönetti ve bölgesel savas ağalarının fetihleriyle, 57 y ...

                                               

Sextus Afranius Burrus

Sextus Afranius Burrus, Roma Imparatoru Neronun özel öğretmeni ve sonradan danısmanı olan praefectus praetorio. Burrus Gallia Narbonensiste doğmustur. Genç Agrippina tarafından Claudiusun ölümü üzerine oğlu Neronun imparator olarak güvenliğinin s ...

                                               

Claudia Augusta

Claudia Augusta, Roma Imparatoru Neroun Ikinci karısı ve Roma Imparatoriçesi Poppaea Sabinadan olak tek kızı ve çocuğu. 21 Ocak 63 tarihinde Antiumda doğmustur. Nero, Claudia ve annesini Augusta unvanı ile onurlandırmıstır. Tapınaklara altın heyk ...

                                               

Gaius Calpurnius Piso

Gaius Calpurnius Piso, 1. yüzyılda yasamıs bir Romalı senatör. 65 yılında Imparator Neroya karsı yapılan ve onun saltanatına karsı yapılmıs en ünlü komplo olan Pisonia tertibinin merkezindeki kisidir.

                                               

Gnaeus Domitius Corbulo

Soylular ve senatörler tarafından yapılan ve Neroyu devirmeyi amaçlayan, Corbuloun damadı Roma Senatörü Lucius Annius Vinicianusun da adının karıstığı iki basarısız komplonun ardından Corbulo, Romalı alt tabakadan insanlar arasında var olan deste ...

                                               

Publius Petronius Turpilianus

Publius Petronius Turpilianus, Romalı politikacı ve general. 61 yılında konsül seçildi ancak aynı yılın ikinci yarısında Boudicada bir isyanın patlak vermesi neden olarak görevden alınan Gaius Suetonius Paulinusun yerine Britanya eyaletine vali o ...

                                               

Locusta

Locusta, 1. yüzyılda Romada yasamıs olan ünlü profesyonel kadın Zehirci. Her gün bir parça zehir içtiği ve bu yüzden de bir süre sonra o dönemde bilinen tüm zehirlere karsı bağısıklık kazandığı söylenir. Herhangi birisi onu zehirlemek isterse bu ...

                                               

Sextilia

Sextilia Roma Imparatoru Aulus Vitelliusun annesi. Üç defa konsüllük yapmıs olan Lucius Vitelliusun karısı ve Aulus Vitellius ve Genç Lucius Vitelliusun anneleridir. Lucius,Dört Imparator Yılında imparator olan Aulus Vitelliusa,Imparatorluğu boyu ...

                                               

Caenis

Caenis, eski bir köle, Antonia minorun yardımcısı ve Roma Imparatoru Vespasianın metresi. Suetoniusun anlattığına göre Vespasianın karısı Yaslı Domitillanın ölümünden sonra Caenis, 74 yılındaki ölümüne kadar onun ismi konulmamıs karısıydı. Dikkat ...

                                               

Linus (papa)

Papa Aziz Linus, diğer adları: Jerome, Eusebius, John Chrysostom. Toskana asıllıdır. Papalığın yanı sıra: Roma Piskoposluğunu da yürütmüstür. Roma Katolik Kilisesine göre, Papa Aziz Petrustan sonraki ikinci Hristiyan sehidi papadır. MS 67-76 döne ...

                                               

Vespasianus

Imperator Caesar Vespasianus Augustus, Asıl adı Titus Flavius Vespasianus olan, 69 - 79 yılları arasında tahta çıkmıs Roma Imparatoru. Vespasian, etkili ancak kısa ömürlü bir hanedan olan ve yerine geçen oğulları Titus ve Domitianında dahil olduğ ...

                                               

Dioscorides Pedanius

Dioscorides Pedanius, Roma Imparatorluğu zamanında yasamıs, Anadoluda Kilikia Bölgesinde bugün Adanaya yakın olan, Anazarbosludur. Hekim ve farmakoloji bilgini. Osmanlı dönemi kitaplarda adı Skoridos olarak geçmistir. Roma ordusunda Neron zamanın ...

                                               

Decebalus

Decebalus, Daçya krallarına verilen addır. Bu adın Daçya dilinde kral ya da sef anlamına geldiği sanılmaktadır. En tanınmıs Decebalus olan Diuppaneus MS 87-106 daha önce Burebistanın yaptığı gibi Daçyalıları birlestirdi ve Antik Romalıların yapım ...

                                               

Evaristus

Papa Aziz Evaritus, Aristus olarak da tanınır. Evaristus MS 99-107 döneminde papalık yapmıstır. Aziz Evaristus, hakkında çok az sey bilinmektedir. Liber Pontificalise göre, Beytüllahimli Yahudi kökenli bir aileden gelmekteydi. Papalik döneminde R ...

                                               

I. Alexander (papa)

Papa Aziz I. Alexander, Aziz Petrustan sonra papa seçilen besinci kisi. Yortu günü 3 Mayıstır. Aziz Evaristus yerine papa seçilen I. Alexander ın 105-115 veya 109-119 yılları arasında on yıl papalık görevini sürdürdüğü sanılmaktadır. Ama papalığı ...

                                               

Trajan

Marcus Ulpius Nerva Traianus, daha ziyade Trajan adıyla bilinen Roma Imparatorudur. Roma Imparatorluğunun Bes Iyi Imparatorundan ikincisidir. Imparatorluk onun döneminde en genis sınırlarına ulasmıstır.

                                               

I. Sixtus

Papa Aziz I. Sixtus); yortu günü 3 Nisan), y. 115 ile y. 125 yılları arasında papa olmus olan Din adamı Önceki Papa I. Alexanderın ardından papa olmus, Roma Imparatoru Hadrianus döneminde hüküm sürmüstür.